ตึกขุนอินทร์

Apr
28


สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นบ้านอยู่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี ( ช้อย ณ นคร ) หลานพระยาเสนานุชิต ( นุช ณ นคร ) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า และดำรงตำแหน่งนายอำเภอตะกั่วป่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๙ อาคารแห่งนี้ก่อสร้างโดยช่างฝีมือชาวจีน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของตระกูล ณ นคร ตึกขุนอินทร์เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม คือเป็นอาคารรูปทรงชิโนโปรตุกีสประยุกต์ เดิมหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลังเต่า ภายหลังตึกแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมลง ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตระกูล ณ นคร ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอน


Khun Intra Building Khun Intra Building belonged to the first lieutenant Khun Intrakeere (Choy Na - Nakhon) who was Prya Senanuchit's nephew. It was built by the Chinese builders in 1917. This building remains under the care of the Na - Nakhon family. The style of this building was Chino - Portuguese and its architecture is of great value. Its roofs had been comprised of tiles that look like a turtle's back. Afterwards, it was repaired in 1981 by following the original style; only the roofs were changed.

3 comments

สิงห์โตเครายาว

ตอนนี้เห็นเขากำลังซ่อมใหญ่อยู่นะ ทำไม kuapa.com ไม่เอารูปมาลง

maruty7

เราก็เรียนบ้านศรี เดินผ่านบ่อยเมื่อก่อน

amarok

อยู่แถวบ้านผมเอง

ตอนอนุบาล เรียนที่บ้านศรี ต้องเดินผ่านทุกวัน

ตะกั่วป่าเงียบมาก หน้าบ้านขุนอินทร์มีศาลารถประจำทางที่นานๆจะมาสักคัน

สองแถวแบบเก่ารู้สึกว่าจะไม่วิ่งกันแล้ว

ถ้าไม่มีรถเครื่องท่าจะลำบาก

?>