น้ำท่วม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปี 54

Aug
30

      และแล้วฤดูน้ำหลากของตะกั่วป่าก็มาถึง สำหรับปีนี้ดูเหมือนน้ำจะท่วมผิดปกติ เริ่มจากท่วมบางม่วงก่อนแล้วน้ำก็ลดแล้วค่อยมีท่วมที่จับเส (ถ.อุดมธารา) ซึ่งน่าจะเป็นที่แรกๆที่จะต้องท่วมเป็นประจำทุกปี อาจเพราะมีเขื่อน ถ่มที่ หรืออื่นๆที่ทำให้สภาพแวดล้อมของตะกั่วป่าเปลี่ยนไป

      วันนี้ได้รับความกรุณาจากคุณ อั๋ง (อมรินทร์ ตั้งวิจิตร) ช่วยเป็นผู้สื่อข่าวน้ำท่วมในพื้นที่ตลาดเก่า (ต.ตลาดใหญ่) ส่งรูปมาให้ได้ชมกัน นอกจากตลาดเก่าแล้ว ตลาดย่านยาว ลานโล่ง และที่อื่นๆในตะกั่วป่าก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับแล้วจะพยายามหาภาพมาให้ชมกันนะครับ หรือว่าใครได้เก็บภาพไว้ก็ส่งเข้ามาได้ที่ admin@kuapa.com หรือ post ที่ http://forum.kuapa.com หรือ http://www.facebook.com/welovetakuapa (หลาย "หรือ" จริงๆ - -") พูดเยอะล่ะเดี๋ยวน้ำลายท่วมจอ ไปชมภาพกันเลยดีกว่า

 

 

 

1 comment

เด็กหลาดใต้

นั่นน้องมีนกีบพี่ตาช่วยกันขนของให้หน่อยพวกเรา


อั๋งกลับมาบ้านได้แล้วอย่าไปยืนบนพานเพิ่งซ่อมมาใหม่ๆนะ

?>