โรงเรียนเต้าหมิง

Jun
28

        

         สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยการเรี่ยไรเงินทุนจากเศรษฐีเหมืองแร่และพ่อค้าชาวจีนในตลาดเก่า ตลาดย่านยาว จังหวัดระนองและภูเก็ตเพื่อให้บุตรหลานของคนจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองตะกั่วป่าได้เล่าเรียนหนังสือ โดยจัดให้มีการสอนภาษาจีน ใช้เงินทุนในการปลูกสร้างอาคารประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีน เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม อาคารรูปทรงชิโนโปรตุกีสประยุกต์ หลังคามุงสังกะสี

2 comments

สิงห์โตเครายาว

อยากให้มีโรงเรียนจีนแบบเดิมอีกจัง แต่ก่อนเด็กเต้าหมิงเขาเรียนภาษาจีนกันนะ ตะกั่วป่าหน้าจะมีโรงเรียนจีนสักแห่งหนึ่งเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมจีนที่นับวันจะสูญหาย (เดี๋ยวนี้แห่พระก็ไม่สนุก ไม่รู้หล่อก้อมันตีจังหวะอะไร)

amarok

สมัยผมยังเด็กมีงานประจำปีทุกปี

 

 

?>