หมวด ค

Jun
29

คลด            แทะ  กัดแทะ
คลกแคล็ก    โยกเยก  ไม่แน่น  โยกคลอน
คลิง             คลึง
ครัน             มาก
ครกเบือ        ครกหิน
ครกโหม่       ครกหินสำหรับโม่แป้ง
เคว็ด           ไม้ลัดยอดใหม่   เบี้ยวคด
แค่              แค่แค่ ใกล้

คีบ              ตัดด้วยกรรไกร   หนีบ
ค่อม             สุ่มไก่  โน้มลง
ควน             เนิน
ค่งขาม         คนบ้า ๆ บ๋อง ๆ
คร่าว            รอ  คอย
เคลาะแคละ   คลื่นไส้
โคม             กะละมัง
เคย              กะปิ
ค่ำโพระ        คืนพรุ่งนี้

1 comment

A-ko

บ๋อง  ต้องเเก้เป็น บ๊องคับ

?>