หลวงพ่อทรงเครื่อง วัดบางมรา

Aug
2

หลวงพ่อทรงเครื่องวัดบางมรา  พระพุทธรูปล้ำค่าที่ชาวตะกั่วป่าหลงลืม         พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุหลายร้อยปี(ความจริงมีทั้งหมดสามองค์รวมทั้งพระประธานแต่ทรงเครื่องอยู่องค์เดียว) ท่านถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลมานาน จนกระทั่งท่านอาจารย์ชาลีพระภิกษุชาวพัทลุงผู้มองเห็นคุณค่าได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้และได้บูรณะไว้ แต่เชื่อว่าชาวตะกั่วป่าน้อยคนจะเคยเห็นงานศิลปกรรมชิ้นที่งดงามยิ่งกว่าโบราณวัตถุใดที่ตะกั่วป่ามีอยู่ในปัจจุบันใครทราบว่าเป็นช่างสมัยใดกรุณาบอกด้วย และหากใครเห็นคุณค่าอยากชมองค์จริงเชิญที่วัดบางมราได้ตลอดเวลา 

4 comments

สิงห์โตเครายาว

ผู้หวังดีประสงค์ร้ายเอาสีทองไปทาทับเสียแล่ว..หมดกัน

amarok

บางมรา แต่ออกเสียงว่า บางหมา หรือ บางหมรา

พระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็นปางเดียวกับพระแก้วมรกต

ทรงเครื่องทรงอย่างกษัตริย์

แต่พระแก้วมีการทำเครื่องทรงฤดูหนาวกับร้อนเพิ่มขึ้น

เด็กโคกยาง

คำว่า ทรงเครื่อง หมายถึงอะไรครับ

KhunKru.Prathum

คือพระพุทธรูปที่มีเคร่องประดับ ให้สังเกตุที่ แขน และ คอ ของพระ เอาเองมีอะไรแปลกๆๆ  กว่าพระพุทธรูปทั้วไป


ไม่มีที่ไหนเหมือน เลย หรือใครเคยเห็น ช่วยบอกด้วย


 

?>