แผนที่ตะกั่วป่า

Apr
18


View ตะกั่วป่า in a larger map

1 comment

amarok

ดาวเทียมถ่ายตลาดเก่าไม่ติด

ได้แต่รูปไม่ชัด แถมมีเมฆเยอะ

เช้าๆมองลงมาจากเขามามั่งจะเห็นทะเลหมอก

?>