เชิญร่วมกิจกรรม Walk Rally เส้นทางประวัติศาสตร์

Apr
21

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walk Rally เส้นทางประวัติศาสตร์ ( เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสเขาพระนารายณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2552 )

ในวันที่ 25 เมษายน 2552
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
ณ แหล่งประวัติศาสตร์เขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอกะปง
จังหวัด พังงา (ฟรีตลอดงาน)

08.00น.-08.30 น. - รายงานตัวลงทะเบียน ณ วัดนารายณิการาม (ฟรี)
08.30น.-12.00 น. - กิจกรรม Walk Rally
- สรุปผล
- จับรางวัล

สอบถามรายละเอียดได้ที่
081-9799545
089-7270776

No comments

?>