หมวด ฉ

Dec
4

 

ฉ้ง                  ไม่เข้ากัน  ดวงไม่ถูกกัน

ฉาว                 เสียงดัง  หนวกหู

ฉาบ                เกือบไป  เฉียด

ฉัวะ                 ประหม่า

ฉะโผละ           ของเด็กเล่นทำด้วยไม้ไผ่รูเล็กไม่มีข้อ ยิงโดยการอัดลมด้วยลูกไม้ขนาดเท่ารู

ฉิ้งฉาย            ทำให้เสร็จแบบขอไปที

ฉิ้ม                  ขาดทุน

โฉ้ง                 พุ่ง

แฉง                เครื่องป้องกันที่เป็นแผง

ฉูด                  กระเด็น

ฉวย                หยิบ 

 

1 comment

สิงห์โตเครายาว

ฉาด          หมดไม่เหลือเลย

?>