หมวด ช

Dec
11

 

ชับ                  ถนัด   แน่นหนา  แข็งแรง

ชันชี               ข้อตกลง    ตั้งกติกา

เชงเลง             เครื่องมือดักปลา

แชงแวง           พูดหรือทำออกนอกเรื่อง

ชั้น                 ปิ่นโต

ชะ                  ตะกร้า

ชุ้น                  เคลื่อนไหว  อยู่ไม่นิ่ง

เชียด               เฉือด   หั่นNo comments

?>